Tehnička Analiza – kao metoda procjene tržišnih kretanja

Malo je ljudskih aktivnosti koje toliko fasciniraju kao što je to burza, trgovanje vrijednosnim papirima i ostalim financijskim instrumentima. Sve to zajedno nazivat ćemo jednom riječju – “Tržišta”. Zašto su tržišta tako fascinantna? Zašto su privlačna čak i onima koji ih nisu imali prilike upoznati, niti ih razumiju? Zašto oni koji tržištima posvete svoj život često postanu ovisnici koji ne mogu ni zamisliti kako bi to izgledalo „ne biti na tržištu”? Dio odgovora krije se u činjenici da nagrade ostvarene na financijskim tržištima mogu biti obilne, goleme.. dok s druge strane gubici mogu biti razorni, ubitačni..

„Tržišta obogaćuju život svih onih koji prihvaćaju njihov izazov, koji im pristupaju pristojno, arogantno ili na bilo koji drugi način. Ako u svojim genima nosite pohlepu ili škrtost, tržište će naći načina da vas upozori na pogreške u postupcima. Pokazujete li poštovanje i svoje bolje odlike, tržište će vas nagraditi. Ako tržište pokušate prevariti, ono će vam zasigurno doskočiti. Tržište se ne da podmititi jer s prevarantima već ima iskustva. Ne postoji akademija, fakultet ili crkva koji izgrađuju karakter na način kako to čini tržište. Naučio sam se poniznosti i zahvalnosti. Stekao sam najrjeđu i najvredniju vrlinu – strpljenje!” – Leon Richardson.

Iz svega navedenog proizlazi logična želja svih uključenih u „igru zvanu Tržište” da pokušaju predvidjeti njegovo buduće ponašanje, kako bi uspjeli biti na „pravoj strani”. Ponašanje tržišta ovisi o ponašanju svih njegovih sudionika, a zatim pomaci tržišta utječu na postupke tih istih sudionika pobuđujući u njima osjećaj straha od gubitka ili od gubljenja nečega s čime su već računali. Ili pak pobuđujući osjećaj euforije i želje za zaradom koja se pretvara u pohlepu. O čemu god da se radi (bilo o emociji straha ili pohlepe) to se odražava na kretanje tržišta, koje se kreće iz područja pesimizma i podcijenjenosti prema području optimizma i pretjeranih očekivanja. Tako André Kostolany kaže: „Psihologija je 90% burze” čime se zapravo potvrđuje teza o dominantnom utjecaju ljudskih emocija i psihologije na ponašanje tržišta.

Možemo zaključiti da tržište dominantno pokreću emocije, koje posljedično utječu na konačno zauzimanje pozicija svih sudionika na tržištu – bilo da se radi o kupovini ili prodaji nekog financijskog instrumenta.

A kako konačno predvidjeti smjer tržišta i u kojem trenutku se odlučiti za kupnju ili prodaju određenog financijskog instrumenta? Nemoguće je sa stopostotnom sigurnošću predvidjeti pomake na tržištu. Tehnička Analiza je metoda procjene tržišnih kretanja koja omogućuje uspješno i konzistentno trgovanje – osobito na visokolikvidnim, globalnim financijskim tržištima! Tehnička Analiza utemeljena na stavu da je ljudsko ponašanje stalno i predvidivo, a osobito kada govorimo o ponašanju neke veće skupine ili mase ljudi. Tržište predstavlja dakle masu različitih sudionika čije je ponašanje predvidljivo iz čega proizlazi i da je ponašanje tržišta, tj. tržišno kretanje predvidljivo! Tehnička Analiza koristeći se grafikonima na kojima je prikazano povijesno kretanje cijena, prepoznaje trend i određene grafičke obrasce koji predstavljaju obrasce ljudskog ponašanja, na osnovu čega procjenjuje buduće kretanje tržišta tj. cijene određenog financijskog instrumenta. Iz svega spomenutog proizlazi da kretanje cijena, a time i vjerodostojnost grafikona na kojima su te cijene izražene, nije slučajno pošto se zasniva na ljudskom ponašanju koje je stalno. Stoga Tehnička Analiza smatra da su emocije koje pokreću čovjeka (strah i pohlepa), najvažniji čimbenik koji utječe na tržište, a kontrola emocija, tj. disciplina preduvjet za opstanak na tržištu. Primjena njenih zakonitosti kod ulaska i izlaska iz pozicije bitno doprinosi racionalnom i uspješnom odlučivanju. Tehnička Analiza korisnicima koji strogo i disciplinirano provode njena pravila, omogućuje kvalitetan odabir trenutka za otvoriti poziciju, te vrlo povoljan omjer rizika i nagrade u trgovanju. Sve to zajedno doprinosi da češće budemo na “pravoj strani tržišta” čime u konačnici naše trgovanje čini uspješnim!